Saker tilknyttet Pakistan

Advokat i Pakistan

Utfordringer i Pakistan?

Det er langt til Pakistan, og det kan være vanskelig å løse en konflikt fra Norge. Heldigvis trenger du ikke å sette deg på et fly for å få hjelp.

Insa advokater har et eget advokatteam i Pakistan, og vi kan hjelpe deg med alle saker på tvers av landegrensene. Vi bistår blant annet i forbindelse med arveoppgjør, skifteoppgjør etter skilsmisse, overdragelse av eiendommer, overføringer av penger fra Pakistan og opprettelse av selskaper.

Kontakt oss gratis – sammen finner vi ut av det du lurer på!

Våre tjenester under Saker tilknyttet Pakistan

Ofte stilte spørsmål om Saker tilknyttet Pakistan

Hvor skaffer jeg gyldig fullmakt/Power of  Attorney?

Hvis du har POC/pakistansk pass er det er ikke lenger nødvendig med attestering av underskriftene av Notarius Publicus og legalisering fra Utenriksdepartementet. Det eneste du da trenger er en attestering fra den pakistanske ambassaden i Oslo. Vi kan hjelpe deg med en fullmakt – ta kontakt med oss.

Bistår dere i alle byer i Pakistan?

Ja, vi bistår over hele Pakistan. 

Må jeg til Pakistan i forbindelse med arveoppgjør?

Nei, det er ikke nødvendig i alle saker. Vi kan gjøre store deler av arbeidet for deg gjennom vårt team av advokater i Pakistan.

Hva koster det?

Vi har gjort det så enkelt som mulig. Målet vårt er at du skal vite nøyaktig hvilken hjelp du får, til en pris du forstår.

Vi har prisgaranti i alle oppdragene våre. Det betyr at du får en makspris i tilbudet, og prisgarantien innebærer at den oppgitte maksprisen er den prisen du maksimalt skal betale for oppdraget. Du skal aldri betale mer enn prisen som står i tilbudet.

I tillegg har vi en fast timepris som gjelder for alle: kr 2000.

Timeprisen er inkludert mva for private, og ekskludert mva for næringsdrivende.

Artikler

Overføre penger til Norge etter eiendomssalg i Pakistan?

LES OM VÅRE RÅD I FORBINDELSE MED SALG AV EIENDOM I PAKISTAN

Vår erfaring er at mange norsk-pakistanere eier eiendom i Pakistan, som ikke er rapportert til norske skattemyndigheter fordi man er redd for å bli beskattet. Det er imidlertid ingen grunn til å være redd for å melde ifra om din eiendom i Pakistan til skattemyndighetene. Det er en myte at du blir hardt beskattet for verdier i utlandet. Det er heller ikke automatisk skatteplikt for eiendom du eier i Pakistan.

I denne artikkelen gis informasjon og konkrete råd om hvordan dere skal gå frem dersom dere ønsker å overføre penger fra Pakistan til Norge etter eiendomssalg.

Skal eiendom jeg eier i Pakistan rapporteres til norske skattemyndigheter?

Ja, absolutt all eiendom du eier i Pakistan skal meldes til skattemyndighetene. Innrapporteringen skjer gjennom skattemeldingen din. Rapporteringsplikten gjelder de som anses som skattemessig bosatt i Norge. At du rapporterer til skattemyndighetene om din eiendom i Pakistan, betyr ikke nødvendigvis at du har skatteplikt.

Jeg har fått eiendommen i forbindelse med arveoppgjør. Er jeg fortsatt pliktig til å melde fra om eiendommen?

Du har plikt til å rapportere om eiendommen, uavhengig av om du har kjøpt, arvet eller på annen måte blitt eier av eiendommen. Hvorvidt du skal skatte av eiendommen i Norge, må vurderes konkret. Har du arvet eiendommen, legges arvetidspunktet til grunn for når du ble eier. Dersom det er en pågående arvekonflikt, vil formuen din kun være lik din andel av dødsboet inntil arveoppgjøret er endelig.

Hvilken verdi for eiendommen skal fastsettes i skattemelding?

For eiendommer som tidligere ikke har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdi i utlandet. Be en megler i området om å gi deg en verdivurdering av eiendommen, i den grad det er mulig. Insa advokater kan sette deg i kontakt med de riktige aktørene i Pakistan dersom du ønsker det.

Hva må jeg betale dersom jeg rapporterer til norske skattemyndigheter?

I 1986 inngikk Norge og Pakistan en skatteavtale som blant annet skal sørge for at man unngår dobbeltbeskatning. Det innebærer at dersom du eksempelvis har betalt skatt på utleie av eiendommen i Pakistan, skal du ikke betale skatt for det i Norge. Det samme gjelder hvis du har betalt skatt på gevinst ved salg av eiendommen i Pakistan. Verdien av eiendommen skal imidlertid inngå i beregningen av din formue i Norge. Dette må du betale formuesskatt for hvis formuen er stor nok.

Hva skjer dersom eiendommen blir rapportert i Norge?

Hvis det viser seg at du skulle ha betalt formuesskatt i Norge eller betalt mer formuesskatt enn du allerede gjør, kan du be om frivillig retting (såkalt skatteamnesti). I 2023 betaler ektefeller som har formue på under kr 20 millioner, kun 1 % formuesskatt på nettoformue over kr 3,4 millioner. Enslige med formue under kr 20 millioner, betaler 1 % på nettoformue over kr. 1,7 millioner.  

Hvorvidt din eiendom i Pakistan resulterer i økt formuesskatt, må vurderes konkret. Søker du om frivillig retting, risikerer du å betale forsinkelsesrenter og formuesskatt for perioden du skulle ha betalt skatt.

Hvilke dokumenter og opplysninger trenger jeg hvis eiendommen skal rapporteres i Norge?

Forhold som er viktig å få klarhet i: Hvor lenge har du eid eiendommen? Er eiendommen utleid? Betales det skatt på eventuelle leieinntekter? Hva er eiendommens verdi?

Er det skatt på salg av eiendom i Pakistan?

Det følger av skatteavtalen mellom Norge og Pakistan at dersom du har betalt skatt på gevinst ved salget av eiendom i Pakistan, skal du ikke betale skatt for det i Norge. Hvis du har solgt fritidsboligen din i Pakistan, og salget har utløst gevinstbeskatning i Pakistan, skal det altså ikke betales skatt for eiendommen i Norge.

Dersom det ikke er betalt skatt på gevinst av fritidseiendom i utlandet, så er salget skattefritt i Norge dersom du har:

  • eid eiendommen i minst fem år, og
  • du har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salget skjer.

Jeg vil overføre pengene til Norge. Kan jeg gjøre det?

Ja, det er helt uproblematisk å overføre penger fra Pakistan til Norge. Sørg for at skatteforholdene dine i Norge er i orden før du overfører pengene hit.

Les mer om norsk-pakistaneres plikt til å rapportere om sine formuesforhold i Norge her.

Overføring av penger fra Pakistan til Norge - den praktiske prosessen

Insa advokater har den senere tid bistått norsk-pakistanere som ønsker å selge sine eiendommer i Pakistan og ta med pengene tilbake til Norge.

Vi har i denne sammenheng bistått klienter med følgende:

  • Salg av eiendom
  • Utforming av avtaler og gjennomføring av oppgjør
  • Overføring av penger til Norge
  • Innberetning av formue til skatteetaten/søke skatteamnesti

For de som har tilbrakt store deler av livet i Norge, kan denne typen prosesser i Pakistan fremstå som svært kronglete og vanskelige. Derfor kan det være ønskelig for mange å overlate ansvaret for hele prosessen til en profesjonell aktør med base i Oslo. Vi kan i så fall bistå med alt fra markedsføring og salg av eiendommen til pengene er på deres konto i Norge.

Ved utforming av salgsavtaler og skjøte er det viktig å huske på at pengene skal overføres til Norge. Ved overføring vil det være nødvendig å dokumentere hvor pengene kommer fra og hvorfor de skal skal sendes ut av landet.

I forbindelse med oppgjøret er det ryddig å motta pengene på konto i Pakistan. Ved overføring til Norge vil man normalt møte på en del utfordringer. Vår erfaring er at de lokale bankene normalt avfeier en anmodning om overføring av penger til utlandet, ved å si at dette kun er mulig i forbindelse med studier eller for behandling av sykdom. Selv om det er inngripende restriksjoner knyttet til pengetransaksjoner til utlandet, er det likevel mulig på lovlig vis å overføre penger til utlandet. Det kreves at det sendes en søknad til the State bank for å søke om tillatelse til å overføre pengene først. En slik søknad må sendes via en bank eller valutaselskap.

Ved valg av valutaselskap legger vi vekt på hvor mye penger vi kan overføre, hvor fort overføringen kan skje og hvor store gebyrer valutaselskapet har. Våre klienter har vært fornøyde med det selskapet vi bruker.

Noen av personene som har formue i Pakistan, har ikke innberettet denne til skatteetaten. Dette kan de fremdeles gjøre uten å risikere sanksjoner, dersom vilkårene for skatteamnesti er tilstede.

Har du spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med overføring av formuer fra Pakistan til Norge? Kontakt oss, så finner vi ut av veien videre sammen.

Investere i Pakistan?

Til tross for politiske uroligheter, finnes det store investeringsmuligheter i Pakistan. Med et innbyggertall på over 220 millioner mennesker, finnes det store markeder for ulike næringsvirksomheter som varehandel, restaurant- og hotellbransjen, fast eiendom, utdanningssektoren og helsesektoren mv.

Investorer fra utlandet som f.eks. Norge kan møte på ulike utfordringer i forbindelse med oppstart av næringsvirksomhet i Pakistan.

For det første skal virksomheten normalt drives gjennom et foretak. Det er flere forskjellige selskapsformer man kan velge mellom. Det vanlige er Private Limited Company. Denne selskapsformen er det nærmeste man kommer et norsk aksjeselskap. Selskapet skal registreres i henhold til pakistansk lovgivning og det kreves at man i denne forbindelse utarbeider og leverer inn Memorandum of Association og Articles og Association. I tillegg kreves det at selskapet har to «Directors». Når selskapet er registrert, opprettes det bankkonti og det skal engasjeres regnskapsfører.

Deretter må det innhentes nødvendige offentlige tillatelser for den aktuelle virksomheten. Skal man f.eks. starte en privat skole, må virksomheten søkes registrert ved utdanningsdepartementet. I den forbindelse kreves det følgende:

• Approved map of the school building

• An attested Affidavit showing name of school, level, owner’s name

• Copy of Rent deed / Ownership deed

• Printed Prospectus and Admission Form

• Teachers Appointment order and their Testimonials

• Building Fitness Certificate from registered engineer or registered architect

• Hygienic Condition Certificate from DHO, Health Department

• Rules & Regulations of the Institution

• Memorandum of the Association in case of Registered Body

• Registration Certificate in case of NGO / Association / Body / Registered by Authority Joint Stock / Social Welfare Department

Tilsvarende kan det være nødvendig å registrere andre typer virksomheter.

Insa advokater bistår klienter med å registrere selskap, søke om nødvendige tillatelser, registrere virksomheter og innhente nødvendig dokumentasjon og sertifikater. I tillegg bistår vi investorer med skattemessige forhold og markedsføring.

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti og sannsynlighetsprosent for seier

Vi sender deg et uforpliktende tilbud med en prisgaranti og en sannsynlighetsprosent for at du vinner saken.

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp