Selskapsrett

personer sitter rundt et bord og diskuterer, lite selskap

Driver du et mindre selskap?

Driver du et mindre selskap og har spørsmål om oppstart og drift? Lurer du for eksempel på hvilken selskapsform du bør velge? Ønsker du taktiske og rettslige råd, eller trenger du litt hjelp til oppsett av kontrakter og vedtekter?

Vi hjelper deg å komme godt i gang – og holde det gående!

Kontakt oss for en hyggelig selskapsprat.

Våre tjenester under Selskapsrett

No items found.

Ofte stilte spørsmål om Selskapsrett

No items found.

Artikler

Endring av selskapsform

Du har startet et selskap, men finner ut selskapsformen du valgte ikke passer for deg og selskapet ditt likevel. Hva gjør du? Er du bundet til den selskapsformen du har valgt og må starte på nytt, eller kan du overføre samme selskap til en annen selskapsform?

Den selskapsformen du velger legger rammen for din organisering, ansvar, skatt, risiko, plikter og rettigheter. En endring av selskapsformen innebærer at du endrer eller reorganiserer virksomheten til noe nytt.

Hva er de vanligste selskapsformene?

Enkeltpersonforetak – kanskje den enkleste selskapsformen å starte. Det er stor handlefrihet og enkelt å opprette et enkeltpersonforetak, men ulempen er at det ikke er noe skille mellom din private økonomi og enkeltpersonforetakets økonomi.

Ansvarlig selskap - oftest delt inn som enten et ANS (ansvarlig selskap) eller et DA (delt ansvar). Et ANS og DA er selskapsformer hvor deltakerne i selskapet personlig er ansvarlig for selskapets økonomiske forpliktelser. ANS og DA har enklere saksbehandlingsregler og er enklere å drifte enn et aksjeselskap, men man sitter til gjengjeld med større del av risikoen for selskapets forpliktelser.

Aksjeselskap - en selskapsform med begrenset ansvar for selskapets eiere. Eierskapet i et aksjeselskap er fordelt på aksjer, og eierne er da ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser overfor kreditorene. Det er imidlertid en rekke krav til saksbehandling og styrebehandling av saker, og til hvilken måte aksjeselskapet kan dele ut utbytte til sine eiere.

Annet - Det er også mange som er organisert som kommandittselskaper, indre selskap eller allmennaksjeselskap, men dette er mer sjeldent. Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) var mer vanlig før. Nå som kravet til aksjekapital for å starte et aksjeselskap har blitt redusert til NOK 30 000, har NUF blitt stadig sjeldnere.

Hva er de vanligste formene for reorganisering og omdanning av selskapsform?

 • ENK omdannet til AS
 • NUF til AS
 • ANS/DA til AS
 • ENK til ANS/DA

Har du behov for å omdanne ditt selskap til en annen selskapsform?

Tidligere var det vanlig at mange bedrifter valgte å starte selskapet sitt som et enkeltpersonforetak eller NUF. Årsaken var at det tidligere var et minstekrav i aksjeloven om at man måtte kr 100 000 for å etablere et aksjeselskap. I tillegg til dette fulgte det løpende revisjonskostnader. Etter en lovendring som senket kravet til aksjekapitalen fra kr 100 000 til kr 30 000, ble det imidlertid stadig flere som startet AS, i tråd med det lovgiver ønsket å oppnå.

Staten har også gjort det enklere å omdanne et selskap fra en selskapsform til et AS. Eksempelvis skal en grunder som starter et enkeltpersonforetak enkelt kunne endre selskapsformen, hvis selskapet vokser ut av den bestemte selskapsformen. Staten godkjenner for eksempel omdanning fra enkeltpersonforetak til AS som skattefritt.

Et aksjeselskap har mange fordeler sammenlignet med f.eks. NUF, ANS og ENK. Et aksjeselskap har begrenset ansvar, er fleksibelt og er mer passende dersom det er ønskelig med flere eiere (spesielt hvis det skal være ulik aktivitetsgrad blant eierne).

Det er ulik grad av risiko ved de ulike selskapsformene. Et aksjeselskap skiller godt mellom din personlige økonomi og selskapets økonomi. Dersom et aksjeselskap går konkurs, er det kun den innskutte aksjekapitalen som kan gå tapt (med unntak av erstatningsbetingende opptreden fra eier eller styret). Driver du et enkeltpersonforetak, risikerer du derimot privat å miste dine private eiendeler som bil, båt eller fritidseiendom.

Aksjeselskap som selskapsform medfører noe mer papirarbeid

Dersom du bestemmer deg for å omdanne selskapsformen til et aksjeselskap må du være klar over at det vil medføre økt tidsbruk til papirarbeid og dokumentering enn tidligere. Det er flere kriterier hvor reglene er strengere for et aksjeselskap enn for enkeltpersonforetak, NUF eller ANS. Noen av disse er for eksempel:

 • Opprettelse og drift (en rekke formalkrav som må være oppfylt og dokumentert ved både opprettelse og ved driften av et aksjeselskap)
 • Lønn (strengere krav til lønnsutbetaling og rutiner for dette)
 • Bokføring
 • Årsmøte (krav til protokoller og innsendelse av disse)
 • Krav til regnskap og at regnskap må sendes til regnskapsregisteret

Hva kan Insa advokater hjelpe deg med?

 • Vårt team har solid kompetanse innen de forretningsjuridiske områdene
 • Rådgivning og bistand innen salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner og omdannelser
 • Vi har kompetanse innenfor alle typer transaksjoner
 • Sjekk av kontrakter før inngåelse
 • Vi kan bistå deg med utforming og vurdering av avtaler
 • Bistand i forbindelse med forhandlinger og tvister

Vurderer du å omdanne selskapsform og har spørsmål i den forbindelse? Ta kontakt med oss i Insa advoakter, helt kostnadsfritt, her.

Fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Tidligere var det et krav om at man måtte betale kr 100 000 for å stifte et aksjeselskap. Det var da mange som valgte å heller etablere selskapet sitt som et enkeltpersonforetak. I 2012 ble imidlertid beløpet man måtte betale for å stifte aksjeselskap redusert til kr 30 000, og i dag velger stadig flere å opprette aksjeselskap (AS) fremfor enkeltpersonforetak.

Har du et enkeltpersonforetak, men ønsker å endre det til et aksjeselskap? I denne artikkelen forklarer vi hva et enkeltpersonforetak er, når du bør og hvordan du kan omdanne enkeltpersonforetaket ditt til et aksjeselskap, og hvordan Insa kan hjelpe deg.

Hva er et enkeltpersonsforetak?

Et enkeltpersonforetak (ENK) kjennetegnes ved at det eies av én person med ubegrenset ansvar og risiko. I tilfeller der risikoen er veldig høy, kan det vurderes om organisasjonsformen bør endres slik at ansvaret begrenses.

Eieren av foretaket kan ikke selv stå oppført som en ansatt, men eieren kan ha ansatte. Dette innebærer at eieren ikke får noen lønnsutbetaling, men kan disponere overskuddet selv. Overskuddet i foretaket regnes som din inntekt og må skattes av. Eieren må utbetale lønn til de ansatte og arbeidsgiveravgift.

Det vil også være reduserte sosiale rettigheter for eieren enn det er for de ansatte. Med sosiale rettigheter menes sykepenger, dagpenger og pensjon.

Et enkeltpersonforetak kjennetegnes også ved at foretaket ikke er en egen juridisk person. Dette fører til en sammenblanding av økonomien til enkeltpersonforetaket og personen som driver dette. Av denne grunn er ikke ENK særlig attraktivt hos investorer.

Tegn på at du bør bytte fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap:

 • Du tjente mer enn 100 000 kr i fjor (dersom du tjener mer enn 750 000 kr i året er det skattemessig ulønnsomt med ENK)
 • Du ønsker flere eiere (f.eks. for å fordele risikoen)
 • Du ønsker mindre risiko for deg selv som privatperson
 • Du vil bli mer attraktiv hos investorer og banker

Hvordan bytte fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap?

 • Det første steget er å starte et aksjeselskap på vanlig måte. Alternativt kan du benytte deg av et allerede eksisterende aksjeselskap som aldri har vært i bruk. Uansett er det viktig å ha riktig dokumentasjon som viser at du skal bytte fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap.
 • Aksjekapitalen er satt til 30 000 kr – dette er minstekravet. Av de 30 000 kr må 5570 kr betales til Brønnøysundregistrene. Resten kan du disponere som du vil.
 • Aktivitet, forpliktelser og driftsmidler må overføres – andre regler når det kommer til gjeld, fast eiendom og aktiva.
 • Dokumentasjonen må være på plass. Den skal vise virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital. Denne må kunne kontrolleres av en fagkyndig.

Hva skjer etter omdannelsen?

Etter du har endret selskapsformen fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, vil den første endringen være at aksjeselskapet ditt har fått et organisasjonsnummer. Videre vil AS'et bli sett på som en juridisk person. Dette kan føre til at noen kontrakter må endres eller justeres. Det blir også nødvendig med nye kontonumre og kundeforhold hos banken.

Selskapet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret etter du har fakturert for 50 000 kr.

Dette kan Insa advokater hjelpe deg med:

En overgang fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap kan ved første øyekast virke noe komplisert, men vi har dyktige advokater som kan bistå deg...

 • ...med alle typer transaksjoner
 • ...både som privatpersoner og mindre selskaper
 • ...med rådgivning innen salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner og omdannelser
 • ...med utforming og vurdering av avtaler
 • ...med kontraktssjekk
 • ...i forhandlinger og tvisteløsning

Hvis du har spørsmål knyttet til endring av selskapsform, kan du ta kontakt med oss i Insa advokater her.

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti og sannsynlighetsprosent for seier

Vi sender deg et uforpliktende tilbud med en prisgaranti og en sannsynlighetsprosent for at du vinner saken.

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp