Mangler og forsinkelser

håndverkertjenester, stige, maling

Er varen eller tjenesten forsinket eller mangelfull?

Du har flere rettigheter når du kjøper en vare eller tjeneste. To av de viktigste er beskyttelse mot mangler og beskyttelse mot forsinkelser.

Hvis du oppdager en mangel ved en vare eller tjeneste du har kjøpt, har du flere alternativer: Du kan kreve retting eller omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet.

Hvis varen eller tjenesten blir levert forsinket til deg, har du også rettigheter: Du kan holde kjøpesummen tilbake, kreve levering eller heve kjøpet.

Les mer om de ulike mulighetene under «ofte stilte spørsmål», eller kontakt oss, så finner vi ut av veien videre sammen.

Våre tjenester under Mangler og forsinkelser

No items found.

Ofte stilte spørsmål om Mangler og forsinkelser

Hva regnes som en mangel ved en vare eller tjeneste?

En mangel er et kjøpsrettslig begrep for en vare eller tjeneste som ikke samsvarer med det som er avtalt mellom kjøper og selger, eller ikke tilfredsstiller kravene i relevant lovgivning. I praksis kan det være snakk om defekter, feil eller manglende funksjonalitet som gjør at varen eller tjenesten blir mindre verdt, eller ikke kan brukes på den måten kjøper ble forespeilet.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg oppdager en mangel ved en vare eller tjeneste jeg har kjøpt?

Hvis du oppdager en mangel bør du kontakte selgeren og informere om problemet så snart du kan. Du kan kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet, alt etter hvor alvorlig mangelen er, og omstendighetene rundt kjøpet.

    - Retting eller omlevering: Du kan kreve at selgeren retter mangelen eller erstatter varen/tjenesten med en tilsvarende.

    - Prisavslag: Du kan kreve et prisavslag som tilsvarer mangelen.

    - Heve kjøpet: Dersom mangelen er vesentlig, kan du heve kjøpet og kreve å få tilbakebetalt kjøpesummen.

Hvor lang tid har jeg på meg for å reklamere på en mangel?

Etter generelle regler har du fra to til fem år på deg til å reklamere på en mangel, avhengig av hvilken type vare eller tjeneste det er snakk om. Det er viktig at du reklamerer innen rimelig tid etter at du oppdager, eller burde ha oppdaget, mangelen. Du skal helst si ifra om mangelen med en gang du oppdager den.

Hva anses som en forsinkelse i levering av en vare eller tjeneste?

En forsinkelse anses å ha skjedd når en vare eller tjeneste ikke blir levert innen det avtalte tidspunktet, eller innenfor en rimelig tidsperiode hvis det ikke er avtalt et konkret tidspunkt.

Hvordan kan jeg beskytte meg mot forsinkelser som kjøper?

Det er viktig at du og selgeren fastsetter en konkret leveringsdato, eller tidsperiode for levering, når dere inngår avtale. Hvis det blir forsinkelser, bør du kontakte selgeren for å få informasjon om årsaken og ny forventet leveringstid.

Hva kan jeg gjøre dersom varen eller tjenesten jeg har kjøpt blir forsinket?

Ved forsinkelser kan du

- holde kjøpesummen tilbake: Du kan holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen inntil varen eller tjenesten er levert.

- kreve levering: Du kan fastholde kjøpet og kreve at selgeren leverer varen eller tjenesten.

- heve kjøpet: Dersom forsinkelsen er vesentlig, og den ikke skyldes forhold som er utenfor selgers kontroll, kan du heve kjøpet og kreve tilbakebetaling av kjøpesummen.

Kan jeg kreve erstatning for tap som følge av mangler eller forsinkelser?

I enkelte tilfeller kan du kreve erstatning for tap som følge av mangler eller forsinkelser. Dette forutsetter at selgeren har handlet uaktsomt eller har misligholdt avtalen, og at du kan vise til et økonomisk tap som kan knyttes direkte til mangelen eller forsinkelsen.

Er du usikker på om du kan kreve erstatning? Kontakt oss, så hjelper vi deg med å vurdere saken din.

Hva koster det?

Vi har gjort det så enkelt som mulig. Målet vårt er at du skal vite nøyaktig hvilken hjelp du får, til en pris du forstår.

Vi har prisgaranti i alle oppdragene våre. Det betyr at du får en makspris i tilbudet, og prisgarantien innebærer at den oppgitte maksprisen er den prisen du maksimalt skal betale for oppdraget. Du skal aldri betale mer enn prisen som står i tilbudet.

I tillegg har vi en fast timepris som gjelder for alle: kr 2000.

Timeprisen er inkludert mva for private, og ekskludert mva for næringsdrivende.

Artikler

Sjekk ut våre artikler for å lære mer!

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti og sannsynlighetsprosent for seier

Vi sender deg et uforpliktende tilbud med en prisgaranti og en sannsynlighetsprosent for at du vinner saken.

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp