Skilsmisse

fortvilet, skilsmisse, skilt, par, trist

Skal dere skilles?

Å gå gjennom en skilsmisse kan være tøft og sårt. Da er det godt å ha en profesjonell juridisk rådgiver som bryr seg om deg som menneske.

I Insa ser vi hele deg og situasjonen du står i. Vi hjelper deg med å forstå dine rettigheter og plikter i en skilsmisse, og følger deg gjennom hele prosessen med separasjon, mekling, barnefordeling og økonomisk oppgjør – fram til de formelle skilsmissepapirene er på plass.

Sammen jobber vi for en rettferdig og hensiktsmessig løsning som ivaretar deg og dine behov.

Våre tjenester under Skilsmisse

No items found.

Ofte stilte spørsmål om Skilsmisse

Hvordan starter skilsmisseprosessen?

Hvis dere ønsker å skilles og fremdeles bor sammen, må dere først søke om separasjon og bo fra hverandre i ett år. Dere må være separert i ett år før dere kan søke om skilsmisse. Hvis dere har bodd fra hverandre i mer enn to år, kan dere søke direkte om skilsmisse.

Hva er mekling, og når er det påkrevd?

Mekling er en prosess der en nøytral tredjepart (en mekler) hjelper ektefellene med å kommunisere og finne løsninger på konflikter og uenigheter, for eksempel rundt barnefordeling, økonomi og eiendeler. Mekling er påkrevd når ektefellene har felles barn under 16 år, og må gjennomføres før en skilsmisse kan innvilges.

Hva skjer med eiendeler og gjeld ved en skilsmisse?

Ved en skilsmisse skal ektefellenes formue deles. Hver ektefelles nettoformue (eiendeler minus gjeld) blir beregnet og lagt sammen. Deretter blir den totale nettoformuen delt mellom partene. Ektefellene kan bli enige om en annen fordeling av eiendeler og gjeld, eller de kan ha inngått en ektepakt som regulerer dette.

Hvordan avgjøres barnefordeling og samværsrett ved en skilsmisse?

Ektefellene bli enige om hvor barna skal bo fast og hvilken samværsordning som skal gjelde. Dersom ektefellene ikke blir enige, kan de søke hjelp fra en mekler eller et familievernkontor. Hvis det fortsatt ikke er mulig å bli enige, kan saken tas til domstolene, som vil avgjøre barnefordeling og samværsrett basert på hva som er best for barnet.

Hvordan beregnes barnebidrag?

Barnebidrag er et økonomisk bidrag fra den av foreldrene som ikke har barna boende hos seg, til den forelderen som har barna boende hos seg. Barnebidraget skal dekke utgifter til barnet. Størrelsen på bidraget blir bestemt ut fra begge foreldrenes inntekt, omfanget av samværet og barnets behov.

Hva er ektefellebidrag (partnerbidrag) og når kan det kreves?

Ektefellebidrag, også kalt partnerbidrag, er et økonomisk bidrag som en ektefelle kan være forpliktet til å betale til den andre ektefellen etter en skilsmisse eller separasjon. Formålet med ektefellebidrag er å sikre at den ektefellen med svakest økonomi har en overgangsperiode der hen kan tilpasse seg den nye økonomiske situasjonen og bli selvforsørget.

Ektefellebidrag kan kreves dersom en av ektefellene har et særlig behov for økonomisk støtte etter skilsmissen, og den andre ektefellen har mulighet til å betale bidraget. I vurderingen spiller flere faktorer inn: den økonomiske situasjonen til ektefellene, hvor lenge ekteskapet varte, alder og helse, hvilken mulighet den som mottar bidraget har til å forsørge seg selv, og den andre ektefellens evne til å betale bidraget.

Hva koster det?

Vi har gjort det så enkelt som mulig. Målet vårt er at du skal vite nøyaktig hvilken hjelp du får, til en pris du forstår.

Vi har prisgaranti i alle oppdragene våre. Det betyr at du får en makspris i tilbudet, og prisgarantien innebærer at den oppgitte maksprisen er den prisen du maksimalt skal betale for oppdraget. Du skal aldri betale mer enn prisen som står i tilbudet.

I tillegg har vi en fast timepris som gjelder for alle: kr 2000.

Timeprisen er inkludert mva for private, og ekskludert mva for næringsdrivende.

Artikler

Sjekk ut våre artikler for å lære mer!

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti og sannsynlighetsprosent for seier

Vi sender deg et uforpliktende tilbud med en prisgaranti og en sannsynlighetsprosent for at du vinner saken.

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp