Kjøp og salg av bolig

Husnøkler, boligkjøp, boligsalg, hus, leilighet, nyinnflyttet, innflytt, problemer med boligkjøp, boligselger, boligkjøper

Problemer med boligen etter kjøp eller salg? 

Boligkjøp er en av livets største investeringer, og ingen ønsker uventede overraskelser - enten det er feil som skjuler seg bak veggene eller forsinkelser som påvirker flyttedatoen. Avhendingsloven og bustadoppføringslova står ved din side for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt. Kontakt oss for å finne ut av og forstå hvordan lovene beskytter deg, og hva du kan gjøre ved slike hendelser.

Våre tjenester under Bolig

Ofte stilte spørsmål om Bolig

Hva kvalifiserer som en mangel ved boligkjøp og boligsalg ifølge avhendingsloven?

En mangel kan oppstå når boligen avviker fra det som er avtalt, eller når den ikke er i samsvar med opplysningene som er gitt av selger. Eksempler på dette kan være feil ved el-anlegget, taket, tilbakeholdte opplysninger, manglende oppfyllelse av lovpålagte krav eller ufaglært utført arbeid på boligen.

Hva kan jeg gjøre hvis det er en forsinkelse i overleveringen av boligen ifølge bustadoppføringslova?

Ved forsinkelser i overlevering av en ny bolig eller i forbindelse med rehabiliteringsarbeid, har du rett til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen, eller i noen tilfeller heve kjøpet.

Kan jeg kreve erstatning for mangler eller forsinkelse ved kjøp av boligen?

Ja, dersom du oppdager mangler ved boligen og selger er ansvarlig, kan du kreve erstatning for tap du har hatt som følge av mangelen. Det samme gjelder hvis det har vært forsinkelse ved overlevering av boligen.

Hvor lang tid har jeg på meg for å melde fra om en mangel etter overtakelse?

I følge avhendingsloven skal du reklamere snarest mulig, men senest fem år etter at du har kjøpt boligen, med mindre det foreligger forsettlig eller grov uaktsomhet. 

Hva er forskjellen på avhendingsloven og bustadoppføringsloven?

Artikler

Dekker innboforsikringen din advokatutgifter ved tvist med selger av boligen?

Har du kjøpt et hus med mangler, og ønsker å rette et reklamasjonskrav mot selger? Å kjøpe en bolig er en av de viktigste investeringene de fleste av oss noensinne vil gjøre. Derfor er det avgjørend eat boligen oppfyller forventningene våre og er i den tilstanden vi forventer.

Dersom du som kjøper oppdager mangler ved boligen etter kjøpet, kan det være lurt å kontakte en advokat for veiledning i en reklamasjonsprosess. Dersom du har en innboforsikring, dekker den sannsynligvis utgifter til en advokat med inntil kr. 100 000. Forsikringstaker må som regel kun betale en egenandel på opp mellom kr 2000-5000, samt 20 prosent av de utgifter som påløper utover egenandelen. Forsikringsselskapet dekker altså brorparten av advokatutgiftene. Terskelen for å kontakte en advokat bør derfor ikke være høy, og spesielt ikke fordi en frykter høye advokatkostnader.

Eksempel: dersom totale advokatkostnader er kr 60 000 og egenandelen er kr 2 000, må du i tillegg til de kr 2 000, betale 20 % av kr 58 000 (kr 60 000-kr 2 000). I dette tilfellet må du altså betale totalt kr 13 600 selv. Med andre ord: innboforsikringen din dekker potensielt store deler av utgiftene til advokat.

Forsikringsselskapet kan også dekke utgifter i forbindelse med utarbeidelse av en takstrapport eller sakkyndigerklæring.

Forsikringsavtalen regulerer hvilke vilkår som må oppfylles for å få rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen. Som hovedregel innvilges rettshjelp fra det tidspunktet det foreligger en tvist. En tvist oppstår dersom du fremmer et krav og motparten avslår, altså på det tidspunktet uenigheten oppstår. Manglende svar fra motparten (passivitet) kan også medføre at tvist foreligger i forsikringsrettslig stand.

OBS: Forsikringsavtalen må være inngått før tvisten oppstår. Dersom forsikringen ble tegnet etter at tvisten oppstod, vil forsikringen sannsynligvis avslå rettshjelpsdekning.

Det er videre greit å vite at forsikringen som hovedregel ikke dekker utgifter større enn den økonomiske interessen i saken.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med saken din, book en gratis konsultasjon med oss her.

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti

Vi sender deg et uforpliktende tilbud, alltid med en prisgaranti. Vurder det i fred og ro. Takk ja eller nei; vi forblir venner uansett.  

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp