Bostyrer i skiftesaker

bostyrer, bobestyrer, penger, pengefordeling, fordeling av penger, arv, skifte, skifteoppgjør, arveoppgjør, skilsmisse

Er du bostyrer i en sak med forgreininger til Pakistan?

Insa advokater bistår norske bostyrere som er oppnevnt i saker som har forgreininger til Pakistan. Vi bistår i skiftesaker både i forbindelse med arveoppgjør og skilsmisser. Eksempler på saker vi kan bistå med er der avdøde har formue og arvinger i Pakistan, og der avdøde var bosatt i Pakistan men har formue i Norge. Se mer info i q&a's under.

Våre tjenester under Bostyrer i skiftesaker

No items found.

Ofte stilte spørsmål om Bostyrer i skiftesaker

Hvilken type hjelp kan Insa advokater tilby norske bostyrere i saker med forgreininger til Pakistan?

Vi kan hjelpe med å kartlegge formuen i Pakistan, herunder iverksette de nødvendige undersøkelsene for å finne eiendom og andre eiendeler og dokumentasjon på eierskap. Vi kan også hjelpe til med å verifisere dokumenter, bistå med DNA-testing, få bekreftelse på ekteskapsopplysninger via offentlige myndigheter i Pakistan mm.

Hvem utfører arbeidet?

Vår faste lokale advokatforbindelse i Pakistan er Rao & Virk LawFirm (www.rao-virk.com), og dette firmaet blir engasjert for å utføre lokalt arbeid under vår ledelse. Gjennom store deler av året, er en av våre norske advokater i Pakistan og følger opp sakene.

Hva koster advokatarbeid i Pakistan?

Du får alltid oppgitt en makspris og maks timeantall for oppdraget, både for arbeidet våre norske advokater utfører og arbeidet vår advokatforbindelse (www.rao-virk.com) i Pakistan utfører. Det betyr at du aldri betaler mer enn maksprisen du får oppgitt i tilbudet. Hvis vi bruker kortere tid enn estimert, betaler du selvfølgelig bare for tiden vi jobber.

Timeprisen er kr 2000 eks mva for arbeid utført av norske advokater. For arbeid utført av vår pakistanske advokatforbindelse, er timeprisen kr 200 eks mva. Utlegg kommer i tillegg.

Hvordan får Insa advokater utført DNA-tester for å bekrefte farskap i Pakistan?

Vår advokat i Pakistan innhenter biologisk materiale fra barna og sender dette til Ullevål Universitetssykehus for undersøkelse. Dette gjør det mulig å bekrefte eller avkrefte farskap i saker der avdøde har potensielle arvinger i Pakistan, som ikke er registrert i Folkeregisteret i Norge.

Hvordan håndterer Insa saker der avdødes formue i Pakistan blir holdt skjult?

Avhengig av type formuesgode så vil vi igangsette et etterforskningsarbeid. Er det eksempelvis en eiendom i Pakistan det er snakk om, vil vi først undersøke de offentlige eiendomsregistrene, eventuelt de lokale offentlige eiendomskontorene. Om nødvendig vil man til slutt måtte lokalisere eiendommen for å få tak i opplysninger om eiendommen.

Hvordan gjennomføres et arveoppgjør i Pakistan?

Et arveoppgjør gjennomføres ved at det utstedes en skifteattest (Successioncertificate/Letter of Administration). Skifteattesten etablerer eierskapet til arvingene.

Hvordan får man utstedt skifteattest?

Skifteattest blir utstedt enten via Nadra, et administrativt forvaltningsorgan, eller vi en domstolprosess.

Hvor lang tid tar det å få utstedt en skifteattest?

Nadra kan utstede en skifteattest i løpet av 14 dager hvis all nødvendig dokumentasjon er levert og det ikke er noen tvister mellom arvingene. Gjennomføres prosessen gjennom domstolen tar det normalt mellom 3 til 6 måneder å få utstedt en skifteattest.

Hva skjer når retten har utstedt skifteattest?

Etter at avgjørelsen er avsagt, kan arvingene disponere over eiendommene.

Er det noen begrensninger på arveoppgjør gjennom Nadra?

Arvingene og avdøde må ha gyldig pakistanske id-dokumenter (pass/POC) for at det skal utstedes skifteattest av Nadra.

Hva koster det å gjennomføre et arveoppgjør i Pakistan?

Pris du får oppgitt fra oss er alltid en makspris. Prisen for et arveoppgjør avhenger av flere forhold, herunder antall eiendeler som inngår i dødsboet, type eiendeler, verneting, hvorvidt det er tvist mellom arvinger, om man må bruke tid på å finne eiendeler og arvinger, m.v. Arveoppgjørene vi har gjennomført i Pakistan på vegne av våre klienter i Norge, har hatt en pris mellom kr 20 – 50 000.

Hvem råder over eiendeler i Pakistan som inngår i et dødsbo?

Etter pakistansk lovgivning kan man ikke disponere over arvede eiendeler før det er gjennomført et formelt skifteoppgjør i Pakistan. I praksis kan arvingene imidlertid bruke fast eiendom og andre fysiske eiendeler i påvente av skifteoppgjøret, men bankinnskudd er sperret frem til arveoppgjøret er gjennomført etter Pakistansk rett.

Er det noen frist for å kreve skifteattest?

Nei, det er ingen foreldelsesfrist for å kreve skifteattest eller å gjennomføre et skifteoppgjør.

Artikler

Sjekk ut våre artikler for å lære mer!

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti

Vi sender deg et uforpliktende tilbud, alltid med en prisgaranti. Vurder det i fred og ro. Takk ja eller nei; vi forblir venner uansett.  

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp