Forsvarer

Trenger du en forsvarer?

Som mistenkt, siktet eller tiltalt har du rett til hjelp fra en advokat (forsvarer) - som regel på statens regning.

Noen ganger kan du bli trukket inn i en etterforskning eller få status som mistenkt uten å forstå hvorfor, og det kan være en skremmende opplevelse. Vi forstår dette, og er her for å hjelpe deg.

Våre erfarne og dyktige advokater vil veilede deg gjennom hele prosessen og hjelpe deg med å forstå hva som skjer i saken - fra første møte med politiet til eventuelle møter med domstolene.

Vår jobb er å passe på dine rettigheter og gi deg støtten du trenger.

Kontakt oss, så finner vi ut hvordan vi kan hjelpe deg gjennom vanskelighetene.

Våre tjenester under Forsvarer

No items found.

Ofte stilte spørsmål om Forsvarer

Hva er en forsvarer i en straffesak?

En forsvarer er en advokat som representerer den tiltalte i en straffesak. Forsvarerens oppgave er å ivareta den tiltaltes rettigheter og interesser, sørge for en rettferdig rettergang og utfordre aktoratets bevis og argumenter.

Hvorfor trenger jeg en forsvarer i en straffesak?

En forsvarer vil hjelpe deg med å forstå loven, fremme ditt synspunkt, velge riktig taktikk og argumentere for det mest gunstige utfallet på dine vegne. Å ha en erfaren forsvarer ved din side er viktig for å sikre dine rettigheter og få en rettferdig behandling i en straffesak.

Hva bør jeg se etter i en forsvarer?

Når du skal velge en forsvarer, bør du se etter en advokat som har solid erfaring innen strafferett, som viser forståelse for deg din situasjon – og som snakker med deg på en måte som du forstår. Det er viktig at du føler deg vel med forsvareren din, og har tillit til at hen representerer deg på en god måte i saken.

Hvordan kan Insa advokater forsvare meg?

Insa advokater har et team av dyktige og erfarne forsvarere som kan bistå deg i straffesaken din. Vi støtter deg gjennom hele prosessen, og vi vil gjøre alt vi kan for å beskytte dine rettigheter og sikre et rettferdig resultat.

Er jeg garantert en offentlig forsvarer?

I noen tilfeller vil du ha rett til en offentlig forsvarer, som i praksis betyr at staten betaler advokatutgiftene. Men dette kommer an på sakens alvorlighetsgrad. Dersom du ikke har krav på å få en offentlig oppnevnt forsvarer, kan du likevel engasjere en privat forsvarer for å representere deg i saken.

I Insa har vi makspris på alle oppdrag – snakk med oss, så gir vi deg et tilbud.

Hvordan kan jeg kontakte Insa advokater for å få en forsvarer?

Du kan ringe til oss, sende en e-post eller fylle ut kontaktskjemaet vårt under «Kontakt oss». Du kan også booke en 15 minutters videosamtale med en av våre advokater helt gratis. Vi vil gjerne snakke med deg om situasjonen din og finne ut hvordan vi kan hjelpe deg som din forsvarer.

Hva koster det?

Vi har gjort det så enkelt som mulig. Målet vårt er at du skal vite nøyaktig hvilken hjelp du får, til en pris du forstår.

Vi har prisgaranti i alle oppdragene våre. Det betyr at du får en makspris i tilbudet, og prisgarantien innebærer at den oppgitte maksprisen er den prisen du maksimalt skal betale for oppdraget. Du skal aldri betale mer enn prisen som står i tilbudet.

I tillegg har vi en fast timepris som gjelder for alle: kr 2000.

Timeprisen er inkludert mva for private, og ekskludert mva for næringsdrivende.

Artikler

Har du blitt kalt inn til avhør?
Har politiet kalt deg inn til avhør i en straffesak?

Hva skjer når du blir innkalt til avhør? Må du møte opp? Og hva er rettighetene dine?

Et avhør er en samtale mellom deg og politiet. Forskjellen på et avhør og en vanlig samtale er at avhør er litt mer formelle, og både du og politiet må forholde dere til en del lover og regler.

Ved å avhøre personer som har informasjon om den hendelsen som er anmeldt, skal politiet samle relevante opplysninger om det som har skjedd.

Politiet skal være objektive i etterforskningen, og det gjelder også i forbindelse med avhøret. Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak, skal politiet alltid både hente inn opplysninger som viser at du som mistenkt er skyldig, og opplysninger som viser at du er uskyldig.

Alle som blir innkalt til avhør har plikt til å møte hos politiet, men det er ingen som har plikt til å forklare seg for politiet.

Skillet mellom det å være mistenkt og siktet

Når du blir avhørt av politiet er du enten fornærmet, vitne, mistenkt eller siktet i saken. Skillet mellom om du er mistenkt eller siktet kan være litt vanskelig å forstå, men det avhenger blant annet av om politiet har pågrepet deg, ransaket hos deg eller beslaglagt noe fra deg.

Dersom en person har status som mistenkt, vil dette gi vedkommende enkelte rettigheter. Man vil åpenbart ha rett til å forsvare seg mot mistanken. Personen kan videre gjøre seg kjent med sakens dokumenter dersom dette ikke vil skade etterforskningen eller andre. Før avhør skal også personen gjøres kjent med hva saken gjelder, og at vedkommende ikke har plikt til å forklare seg. Personen skal også opplyses om at han har rett til å la seg bistå av en forsvarer. Det offentlige vil imidlertid som regel ikke betale forsvarer før personen er siktet, og i utgangspunktet kun dersom fengselsstraffen kan bli lenger enn seks måneder.

Status som siktet, medfører ytterligere rettigheter som en mistenkt ikke har. Den siktede får blant annet rett til forsvarer på alle stadier av saken. Han får også rett til å lese sakspapirene. Videre har den siktede rett til å få vite hva som taler mot siktelsen og hva som taler for siktelsen. Den siktede kan også la være å uttale seg om forhold som kan bidra til hans domfellelse. En siktet vil også ha krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Hvem kan du ha med deg?

Hvis du er mistenkt eller siktet i en sak og skal i avhør, har du rett til å ha med deg en advokat; en forsvarer. I noen tilfeller blir forsvareren betalt av det offentlige, andre ganger må du selv dekke kostnadene. Det er fritt forsvarervalg, som innebærer at du alltid kan velge den forsvareren du selv ønsker å ha med.

Hvis du er fornærmet, har du også i en del alvorlige saker rett til å ha med deg advokat – en bistandsadvokat – betalt av det offentlige, som kan være tilstede under avhør. I tillegg til bistandsadvokat, kan du som fornærmet også ha med deg en person du stoler på i avhør. Denne personen bør ikke være et vitne i saken. I så tilfelle må han eller hun avhøres før avhøret av deg som fornærmet.

Avhør av personer under 18 år

Dersom du er under 18 år, mistenkt eller siktet og skal i avhør, så skal dine foreldre eller foresatte og barnevernstjenesten varsles og gis anledning til å være til stede i avhøret dersom det er mulig.

Er du vitne eller fornærmet og er under 16 år, skal dine foreldre, foresatte eller en annen du har tillit til få bli med.

 

Hvis du har spørsmål til artikkelen eller ønsker å snakke om en sak, kan du kontakte oss i Insa advokater – uten at det koster deg noe – her

Flere artikler

Slik funker det

Fortell oss hva som skjer

Book en gratis videokonsultasjon med oss her.

Tilbud med prisgaranti og sannsynlighetsprosent for seier

Vi sender deg et uforpliktende tilbud med en prisgaranti og en sannsynlighetsprosent for at du vinner saken.

Høres det bra ut?

Signer enkelt med BankID - og vi er i gang!

Kontakt oss

Book gratis møte

Send oss en henvendelse

Navn
Telefon
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp