Bosatt i Norge og formue i Pakistan?

Pakistan, flagg, pakistansk flagg, formue i PakistanPakistan, flagg, pakistansk flagg, formue i Pakistan

Publisert: May 25, 2023

Skatteetaten blir kjent med dine finansielle forhold i Pakistan

Fra og med 30. september 2018 har skatteetaten mottat opplysninger om nordmenns bankinnskudd og finansielle forhold i Pakistan. Det er ikke for sent å rette opp i forholdene etter 30. september 2018. Spar deg for tilleggsskatt på opptil 60 % og politianmeldelse, ved å rette opp i forholdene i dag.

Alle nordmenn som er skattemessig bosatt i Norge, har plikt til å rapportere om sine inntekts- og formuesforhold, men de har ikke en automatisk plikt til å betale skatt i Norge for verdier i utlandet. Norge har en avtale med Pakistan som sørger for at du ikke betaler dobbel skatt. Dersom du ikke har meldt ifra om dine inntekts- og formuesforhold i Pakistan, bør du gjøre det snarest for å unngå eventuell straffeskatt og politianmeldelse.

Hva er sannsynligheten for at skatteetaten finner ut av mitt formuesforhold i Pakistan?

Det er umulig å gi noen konkrete svar på dette. Pakistan har utviklet et elektronisk register over alle eiendommene i Pakistan, men dette er ikke fult ut operativt enda. Per dags dato er det derfor ikke enkelt å få oversikt over norsk-pakistaneres eiendomsforhold i Pakistan. Øvrig formue, som sparing i bank, fond osv, vil være enklere for skatteetaten å få innsyn i. Du bør uansett melde ifra om din inntekt og formue, uavhengig av hvilket formuesgode pengene er plassert i.

Hvorfor skal jeg melde fra om mitt formuesforhold i Norge?

For det første har du, som skattemessig bosatt i Norge, plikt til å melde ifra om ditt inntekts- og formuesforhold i Pakistan. For det andre risikerer de aller færreste å betale store summer for å ha rapportert om sine inntekts- og formuesforhold til norske skattemyndigheter. Norge og Pakistan har en skatteavtale fra 1986 som forhindrer dobbeltbeskatning. For det tredje vil du, uten fare for tilleggsskatt og anmeldelse, kunne overføre penger fra Pakistan til Norge dersom inntekts- og formuesforholdet er rapportert i Norge.

Skal absolutt all formue i Pakistan meldes til skattemyndighetene?

Dersom du er bosatt i Norge, skal absolutt alle inntekts- og formuesforhold i Pakistan rapporteres til norske skattemyndigheter. Dette gjelder eiendom, bolig, penger i banken, aksjer og annen formue. Formuen skal føres i skattemeldingen din hvert år. At formuen føres i skattemeldingen betyr ikke at du nødvendigvis skal betale skatt av det. Les mer om skatteplikten under.

Skal jeg skatte av alt jeg eier i Pakistan?

Nei, på grunn av skatteavtalen mellom Norge og Pakistan, er det ikke automatisk skatteplikt i Norge for alt du eier i Pakistan. Dersom man eksempelvis har betalt skatt på leieinntekter av bolig i Pakistan, skal det ikke betales skatt for de samme leieinntektene i Norge. Boligen som formue skattlegges imidlertid i Norge.

Risikerer jeg straff dersom jeg rapporterer om mitt formuesforhold til skattemyndighetene?

Det kan oppstå tilfeller hvor man risikerer både tilleggsskatt og anmeldelse på grunn av manglende rapporteringer til norske skattemyndigheter. På grunn av skatteavtalen mellom Norge og Pakistan, vil de som har betalt skatt i Pakistan i utgangspunktet ikke risikere tilleggsskatt eller anmeldelse, dersom man ber om frivillig retting.

Jeg vet at jeg skulle betalt skatt i Norge, men det har jeg ikke gjort. Hva gjør jeg?

Søk frivillig retting hos skatteetaten.

Hvis formuen skattlegges, gis det også fradrag for gjeldsrenter og gjeld?

Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, men det er fullt fradrag for gjeld.

Jeg vil overføre pengene til Norge. Kan jeg gjøre det?

Ja, det er helt uproblematisk å overføre penger fra Pakistan til Norge. Vær imidlertid obs på at du har ordnet dine skatteforhold i Norge før du overfører pengene hit.

Les mer om rapportering av eiendom i Pakistan til norske skattemyndigheter her.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler

No items found.
Flere artikler

Vil du
ta en prat?

Ta kontakt, så finner vi ut av hva du trenger hjelp til, helt gratis!

Kontakt oss
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp