Arveoppgjør i Pakistan

penger i Pakistan, pakistanske penger, arv, arveoppgjør, mor, far, død, gammel, barnebarn, barn arverpenger i Pakistan, pakistanske penger, arv, arveoppgjør, mor, far, død, gammel, barnebarn, barn arver

Publisert: May 09, 2023

Arveoppgjør etter dødsfall i Norge, der avdøde har eiendeler i Pakistan: I denne artikkelen redegjør vi for prosessen med å få overført verdier til deg som arving etter dødsfall av personer som har eiendeler i Pakistan, men som er bosatt i Norge.

1. Fullmakt for å igangsette et arveoppgjør

Det første du må gjøre, er å skrive en fullmakt; du må skrive en «Special Power of Attorney» til den personen som skal følge opp saken i Pakistan. Våre advokater i Pakistan opererer som fullmektiger hvis vi får oppdraget. I særlig utfordrende saker, blir våre advokater i Norge engasjert som fullmektiger som da reiser til Pakistan i forbindelse med arveoppgjøret. Dersom det er flere arvinger, bør disse bli enig om én fullmektig.

2. Innhente dokumentasjon på aktiva og passiva

Det neste du må gjøre er å innhente all dokumentasjon som viser alle eiendeler og gjeld avdøde hadde i Pakistan. I tillegg må du innhente dokumentasjon som bekrefter at avdøde var helt eller delvis eier av eiendelene som inngår i arveoppgjøret. Det vanligste å ha er fast eiendom og/eller penger på bankkonto.

3. Dødsattest og oversikt over arvinger

Dersom avdøde var bosatt i Norge, må man skaffe dødsattest og oversikt over arvinger. Dette utstedes av norske domstoler i den kommunen avdøde var bosatt.

 

4. Igangsette rettslig prosess

Straks fullmakten er på plass, må det igangsettes en rettslig prosess for den riktige domstolen for å få utstedt en «Succession Certificate». Denne rettsprosessen går over en periode på 4-6 måneder og tilsvarende antall rettsmøter. Før utstedelse av nevnte sertifikat, vil retten ta stilling til hvem som er arvinger og hvor mye hver arving har krav på i arveoppgjøret.

5. Sikkerhetsstillelse i forbindelse med arveoppgjør

Etter rettens bevisvurdering blir det utstedt en «Seccession Certificate» som arvingene kan bruke til å få eiendommer/penger overført til seg. Før retten tillater den faktiske overføringen, settes det alltid som vilkår at man stiller en sikkerhetstillelse. Sikkerhetsstillelsens størrelse avhenger av hvor stort boet er. Sikkerheten skal dekke eventuelle krav for det tilfellet at et arveoppgjør blir feil.

6. Avslutning

Den faktiske overføring av eiendommene er det ikke retten som gjennomfører, men de offentlige eiendomsmyndighetene. Når det gjelder penger, blir disse fristilt av banken.

Har du spørsmål til innholdet i artikkelen ellerønsker bistand i forbindelse med et arveoppgjør der avdøde har eiendeler i Pakistan, kan du kontakte oss helt uforpliktende her

Del denne artikkelen

Relaterte artikler

No items found.
Flere artikler

Vil du
ta en prat?

Ta kontakt, så finner vi ut av hva du trenger hjelp til, helt gratis!

Kontakt oss
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp