Adopsjon av barn fra Pakistan

pakistansk gutt, Pakistan, adopsjon, glad, smiler, foreldre, fosterforeldre, adoptere et barn fra Pakistanpakistansk gutt, Pakistan, adopsjon, glad, smiler, foreldre, fosterforeldre, adoptere et barn fra Pakistan

Publisert: May 09, 2023

Det er fullt mulig å adoptere fra Pakistan, selv om det ikke finnes noen norske organisasjoner som har rett til å drive adopsjonsformidling fra Pakistan. Prosessen kan imidlertid være lang og omfattende.

Hvis du ønsker å adoptere et barn fra Pakistan, som du har en tilknytning til, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Minst én av søkerne har en spesielltilknytning til det landet der barnet har sitt vanlige bosted
  • Minst én av søkerne har en nær personligtilknytning til barnet eller barnets nære familie, og kontakten er etablertuten adopsjonshensikt
  • Barnet mangler trygghet og faste omsorgspersoner idet landet der barnet har sitt vanlige bosted
  • Adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Hvis du ikke har et bestemt barn du ønsker å adoptere, er lovens vilkår følgende:

  • Minst én av søkerne har en spesiell tilknytningtil det landet der barnet har sitt vanlige bosted
  • Ingen norsk adopsjonsorganisasjon har formidlingstillatelse i det landet der barnet har sitt vanlige bosted
  • Adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Nærmere om vilkårene som må være oppfylt

I begge tilfeller er det krav om at man må få forhåndssamtykke. Du får kun forhåndssamtykke dersom du anses å være en god omsorgsperson for barn og har et ønske om å oppfostre det barnet adopsjonen gjelder.

Kravet om tilknytning til landet (gjelder i begge tilfeller) er oppfylt hvis en av søkerne er pakistansk statsborger. Det samme gjelder hvis en av søkerne har vokst opp i Pakistan eller vært midlertidig bosatt der, eksempelvis grunnet arbeid.

Gjelder søknaden et navngitt barn, må minst én av søkerne ha en nær personlig tilknytning til barnet eller «barnets nære familie». Med «barnets nære familie» siktes det først og fremst til barnets foreldre, søsken, besteforeldre, onkler eller tanter. Kontakten må være etablert uten tanke på adopsjon.

I tillegg må barnet mangle trygghet og faste omsorgspersoner i Pakistan. Myndighetene i landet må derfor ha undersøkt mulighetene for å oppfostre barnet der, og konkludert med at det er best for barnet å bli adoptert til utlandet.

Prosessen er omfattende – oppsøk hjelp hos Bufetat, den norske utenriksstasjonen og advokat

Pakistan har ingen adopsjonslov og er heller ikke part i Haagkonvensjonen. «The Guardianand Wards Act» fra 1890 regulerer barns rettigheter i Pakistan. Dette gjør prosessen omfattende. Det anbefales at man oppretter kontakt med Bufetat og den norske utenriksstasjonen. I tillegg bør dere engasjere en advokat i Pakistan som kan bistå dere i møte med det pakistanske rettsvesen.

Insa advokater har samarbeidspartnere i Lahore i Pakistan, og våre pakistanske kollegaer kan bistå i adopsjonssaker. Ta kontakt med oss her for en uforpliktende prat.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler

No items found.
Flere artikler

Vil du
ta en prat?

Ta kontakt, så finner vi ut av hva du trenger hjelp til, helt gratis!

Kontakt oss
Lukk

Haster det?

Ring oss på 21 09 02 02

Hvis det ikke er akutt, ber vi om at du booker et 15 minutters videomøte med oss ved å trykke på denne linken

Haster det?
Ring oss på 21 09 02 02

Book tid med oss

Book tid med oss

Lydmelding via WhatsApp